in , ,

آیا سیاره ما می تواند سرمایه داری زنده بماند؟

منبع

همانطور که می نویسیم ، جنگلهای بارانی آمازون به معنای واقعی کلمه در حال سوختن است. تغییرات آب و هوایی یک تهدید بزرگ است و هیچ راز نیست که توسط سرمایه داری و حرص و آز هدایت می شود. نیوزبروک به درون آبهای بحران جهانی آب و هوا غوطه می زند ، راه حل های جعلی سرمایه داری را پشت سر می گذارد و تنها راه حل مناسب برای بقا را تغییر می دهد: تغییر مدل اقتصادی ما.

این پست با فرم ارسال خوب و آسان ما ایجاد شده است پست خود را بسازید!

شما چه فکر میکنید؟

پاسخ دهید

جیمز کوردن به عنوان شرم آور بیل ماهر پاسخ می دهد

کانال حمل و نقل محاصره کوهنوردان Greenpeace Houston