બંધ કરો
પ્રોફાઇલ વિગતો
ડેવિસ
બાયોગ્રાફી
કંપની | સંસ્થા
પ્રોજેક્ટ્સ
સહકાર
સામાજિક રૂપરેખાઓ
વપરાશકર્તા ખાતાની વિગતો
 • કૃપા કરીને વિનંતીઓ અને ભૂલો redaktion [AT] dieoption.at પર મોકલો
 • દેશના ચેનલોના તમામ યોગદાન પણ મુખ્ય પૃષ્ઠ પર સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે અને અહીં ખાસ કરીને મોટી સંખ્યામાં દૃષ્ટિકોણો ઉત્પન્ન થાય છે.
 • તમે શોધી શકો છો વર્તમાન માહિતી અહીં.
આ વપરાશકર્તાએ કોઈ પોસ્ટ પ્રકાશિત કરી નથી

મારા પોઇંટ્સ

ટોચના -100-સભ્યો

 1. #1 સોન્જા બિંદુ 464,6
 2. #2 Tommi બિંદુ 350,1
 3. #3 કિન્ડરનોથિલ્ફે બિંદુ 297,0
 4. #4 મરિના Ivkić બિંદુ 289,4
 5. #5 ગંથર લસ્સી બિંદુ 198,4
 6. #6 ક્લાઉડિયા બિંદુ 113,2
 7. #7 વેરોનિકા જાન્યોરોવા બિંદુ 109,0
 8. #8 હિમેલહોચ બિંદુ 94,1
 9. #9 જોસેફ કમહુબે બિંદુ 89,6
 10. #10 સોનજા બેટેલ બિંદુ 73,6
 11. #11 એલિઝાબેથ ઓબરઝૌચર બિંદુ 71,5
 12. #12 સ્ટીફન ટીકાત્શે બિંદુ 69,0
 13. #13 ઇકોગૂડ બિંદુ 66,4
 14. #14 RepaNet બિંદુ 64,5
 15. #15 સ્ટેફી બિંદુ 64,5
 16. #16 ઉર્સુલા વેસ્ટલ બિંદુ 63,0
 17. #17 એન્જેલિકા એચ બિંદુ 61,8
 18. #18 achimstoesser બિંદુ 60,7
 19. #19 જાહેર નજર બિંદુ 58,6
 20. #20 એલેક્ઝાન્ડર Hölzl બિંદુ 54,7
 21. #21 અનિતા એરિક્સન બિંદુ 48,2
 22. #22 જાકોબ હોરવત બિંદુ 43,1
 23. #23 રોબર્ટ બિંદુ 43,0
 24. #24 માર્ટિન ફર બિંદુ 40,9
 25. #25 ઈવા લાસ્પાસ બિંદુ 39,6
 26. #26 ગેરી સેડલ બિંદુ 39,5
 27. #27 એલેક્ઝાન્ડ્રા બાઈન્ડર બિંદુ 39,2
 28. #28 સ્ટેફન ટેશ બિંદુ 37,3
 29. #29 મીરા કોલેન્ક બિંદુ 36,4
 30. #30 Niki બિંદુ 33,1
 31. #31 બેન્ની બિંદુ 31,0
 32. #32 એસોસિએશન SOL બિંદુ 29,0
 33. #33 રોબર્ટ બિંદુ 28,9
 34. #34 મેગ. વterલ્ટર ક્લાગ બિંદુ 28,6
 35. #35 ઇવા ટ્રબલ બિંદુ 28,3
 36. #36 સ્ટીફન ઝિમ્મરમેન બિંદુ 27,3
 37. #37 COVIDCorona90 બિંદુ 26,2
 38. #38 Schwendermarkt બિંદુ 24,9
 39. #39 રેને બિંદુ 23,1
 40. #40 k.fuehrer બિંદુ 22,9
 41. #41 બેઅટ્રીક્સ બિંદુ 20,9
 42. #42 વરસાદી બિંદુ 20,9
 43. #43 નીના વોન કાલક્રેથ બિંદુ 20,2
 44. #44 જર્ગ હિનર્સ બિંદુ 19,9
 45. #45 utemayrhofer92 બિંદુ 19,3
 46. #46 સ્ટેફન બિંદુ 19,2
 47. #47 એલેક્ઝાન્ડ્રા ફ્રેન્ટ્ઝ બિંદુ 18,0
 48. #48 ચાર્લી બિંદુ 18,0
 49. #49 ક્રિસ્ટીના કિરોવા બિંદુ 17,5
 50. #50 મthiથિયાસ માંડુકા બિંદુ 16,9
 51. #51 નિકોલા બિંદુ 16,0
 52. #52 એન્જી વીકમેન બિંદુ 15,9
 53. #53 અલ્પેનગમ્મી 80 બિંદુ 15,9
 54. #54 આબોહવા અરજી બિંદુ 15,4
 55. #55 કરીન બોર્નેટ બિંદુ 15,3
 56. #56 માર્ટિન બિંદુ 15,2
 57. #57 AIKYOU બિંદુ 15,0
 58. #58 ડાગમાર બ્રેશેર બિંદુ 14,9
 59. #59 wuerchermedia બિંદુ 14,6
 60. #60 સ્થાનો બિંદુ 14,4
 61. #61 કટોકટી 72 થી શીખવી બિંદુ 14,2
 62. #62 થોમસ કુમ્હોફર બિંદુ 13,4
 63. #63 સ્થાનો બિંદુ 13,2
 64. #64 ડેવિસ બિંદુ 13,0
 65. #65 મેનફ્રેડ શિમેક બિંદુ 12,4
 66. #66 સુસાન ફોર્મેનેક બિંદુ 11,8
 67. #67 ટોમ બુસમ બિંદુ 11,8
 68. #68 gonzo1957 બિંદુ 11,5
 69. #69 Petya બિંદુ 11,2
 70. #70 ઇવા સ્ટ્રેસર બિંદુ 11,0
 71. #71 જોસેફ બિંદુ 11,0
 72. #72 એન્જેલિકા બિંદુ 11,0
 73. #73 ક્લાઉડિયા વિન્કલર બિંદુ 10,7
 74. #74 માઇકલ મ્ર .ક બિંદુ 10,7
 75. #75 મfનફ્રેડ લેટનર બિંદુ 10,5
 76. #76 Conny0806 બિંદુ 10,3
 77. #77 થોમસ મોઅરડિન્ગર બિંદુ 9,0
 78. #78 લિંકનસાર્કર બિંદુ 8,9
 79. #79 વર્જિનિયાક્લેરાબેલે બિંદુ 8,6
 80. #80 મેટારેલો બિંદુ 8,0
 81. #81 જુડિથ બિંદુ 8,0
 82. #82 હેન્ઝ બાઈન્ડર બિંદુ 8,0
 83. #83 એલ્લા ફર્ગ્યુસન બિંદુ 7,8
 84. #84 ડેનીઅલ બિંદુ 7,6
 85. #85 લારા બિંદુ 7,5
 86. #86 એબરહાર્ડ ફિડલર બિંદુ 7,5
 87. #87 ડાયના ડેનબાઉર બિંદુ 7,4
 88. #88 લ્યુક્એક્સએનયુએમએક્સ બિંદુ 7,0
 89. #89 બાર્બરા બિંદુ 7,0
 90. #90 એલિઝાબેથ ઓબરઝૌચર બિંદુ 7,0
 91. #91 એન્ડ્રીઆ શ્મિટ બિંદુ 7,0
 92. #92 એટીઓએસ ડીઆઈ હેનરિક શુલર બિંદુ 7,0
 93. #93 જોઆચિમ શિયાળો બિંદુ 7,0
 94. #94 માઇકલ ઓબરનબર્ગર બિંદુ 7,0
 95. #95 કુદરત શુદ્ધ બિંદુ 7,0
 96. #96 રોમન બિંદુ 7,0
 97. #97 સુઝાન વુલ્ફ બિંદુ 7,0
 98. #98 માઇકલ શ્વિનહામર બિંદુ 7,0
 99. #99 RobertL બિંદુ 7,0
 100. #100 પ્રિયા વર્મા ડો બિંદુ 7,0