извор

Овој пост беше креиран со нашата пријатна и лесна формулар за поднесување. Направете го вашето мислење!

Што мислите?

Оставете Одговор

Заштитете ја водата, стоп на гасоводите

Борба за достоинство на лицата со посебни потреби